USG w uroginekologii i urologii
VIKI-MED, ul. Kędzierzyńska 17a/101; Bytom
Cena:
850 zł
Chcesz zapisać się na szkolenie?
Skorzystaj z formularza zgłoszeniowego.
Opis

Szkolenie skierowane jest do lekarzy urologii oraz fizjoterapeutów uroginekologicznych zainteresowanych rozpoczęciem nauki ultrasonografii lub doskonaleniem zdobytych wcześniej umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem fizjoterapeutów specjalizujących się w uroginekologii, terapii mięśnia dna miednicy oraz lekarzy specjalizujących się w urologii, 

Cel kształcenia:

Kurs przygotowuje do wykonania USG w obrębie narządów jamy brzusznej. Uczestnik uczy się obsługi aparatu USG, prawidłowych przyłożeń głowicy do pacjenta oraz optymalizacji obrazu USG. Rozpoznaje najczęściej występujące choroby uroginekologiczne i urologiczne, w tym: ocenę obrazu mięśni dna miednicy, mięśnia poprzecznego brzucha, ocena układu moczowego.

Uczestnik po szkoleniu nabędzie wiedzę z zakresu:

 • anatomii ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej,
 • sporządzenia odpowiedniego opisu badania USG,
 • podstawowych technik badania USG w obrębie narządów jamy brzusznej, z uwzględnieniem: diagnostyki USG układu moczowego, mięśni dna miednicy, mięśnia poprzecznego brzucha, spojenia łonowego, kresy białej,
 • sposobu przygotowania do badania ultrasonograficznego.

Uczestnik nabędzie umiejętności praktyczne umożliwiające:

 • obsługę aparatu USG i wykorzystanie ultradźwięków w diagnostyce narządów jamy brzusznej,
 • optymalizację obrazu USG oraz dobór sond do poszczególnych rodzajów badań,
 • identyfikację prawidłowego obrazu USG,
 • rozpoznanie najczęściej występujących dysfunkcji układu moczowego, mięśni dna miednicy, mięśnia poprzecznego brzucha, spojenia łonowego, kresy białej,

Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne poprzez:

 • wzbogacenie własnych doświadczeń w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów,
 • poszerzenie możliwości współpracy i konsultacji z lekarzami innych specjalności,
 • budowanie relacji z pacjentem, które doprowadzą do poprawy komunikacji pomiędzy pacjentem i lekarzem.

 

Program szkolenia: 

9:00 - 12:30

 • Wprowadzenie do diagnostyki ultrasonograficznej – podstawy fizyczne USG
 • Rodzaje aparatów, głowice, parametry badania
 • Technika badania – zajęcia praktyczne
 • Anatomia prawidłowa narządów jamy brzusznej i miednicy
 • Narządy jamy brzusznej – topografia – zajęcia praktyczne
 • Epidemiologia chorób uroginekologicznych i urologicznych
 • Ocena ultrasonograficzna mięśni dna miednicy – zajęcia praktyczne

12:30-13:00 PRZERWA OBIADOWA 

13:00-17:30

 • Ocena układu moczowego, pomiary, sonofeedback – zajęcia praktyczne
 • Mięsień poprzeczny, ocena czynności i sonofeedback – zajęcia praktyczne
 • Ocena spojenia łonowego w USG, dysfunkcje i możliwości leczenia – zajęcia praktyczne
 • Ocena kresy białej – zajęcia praktyczne
 • Wpływ oddechu na narządy jamy brzusznej (w tym ocena zmian pocovidowych) – zajęcia praktyczne

 

Prowadząca: mgr Ewa Chwałowska


Mgr fizjoterapii, Tech. elektroradiolog, Master of Chiropractic, Certyfikowany terapeuta PNF, Diagnosta w zakresie USG narządu ruchu