Densytometry

Densytometria kości techniką DEXA (dual energy X-ray absorptiometry) jest rodzajem badania rentgenowskiego, które służy do oceny gęstości mineralnej kości oraz w ocenie skuteczności stosowanych leków. Jest jednym z podstawowych badań wykorzystywanych w diagnostyce osteoporozy. Pomaga lekarzowi ocenić ryzyko złamań kości, a w niektórych przypadkach rozstrzyga, czy należy rozpocząć leczenie osteoporozy (służy także do oceny skuteczności leczenia).