Kliniczne podejście do zespołów cieśni z wykorzystaniem technik nerwowo-mięśniowych
VIKI-MED, ul. Kędzierzyńska 17a/101; Bytom
Cena:
1400 zł
Chcesz zapisać się na szkolenie?
Skorzystaj z formularza zgłoszeniowego.
Opis

JEDYNY W POLSCE, AUTORSKI KURS dr ŁUKASZA KOSOWSKIEGO

 

Szkolenie skierowane jest głównie do lekarzy rehabilitacji medycznej i fizjoterapeutów ortopedyczno-sportowych oraz studentów fizjoterapii. Szkolenie ukierunkowane przede wszystkim na ćwiczenia i pracę manualną oraz z ultrasonografem, mające na celu uczyć i doskonalić umiejętności praktyczne na które przewidziane jest ponad 70% czasu kursu. Nabyte podczas kursu umiejętności pozwolą na natychmiastowe wdrożenie poznanych technik do swojej codziennej praktyki zawodowej.

 

Cel kształcenia:

Nabycie umiejętności kompleksowej diagnostyki i klinicznego podejścia do zespołów cieśni z wykorzystaniem technik nerwowo-mięśniowych oraz usg. Wzbogacenie codziennej pracy lekarza i fizjoterapeuty, zwiększając możliwości diagnostyczne i terapeutyczne poprzez badanie USG, co wpływa na bezpieczeństwo leczenia i pracy z pacjentem. Zakres wiedzy obejmuje:

 •  Wprowadzenie do fizjologii nerwów obwodowych;
 • Neuroanatomia, neurofizjologia, neurodynamika w powiązaniu z układem mięśniowo-szkieletowym i mechanizmem neurogennego bólu;
 • Nerw nadłopatkowy, Splot barkowy - diagnostyka oraz terapia;
 • Nerw pośrodkowy, nerw promieniowy, nerw łokciowy - diagnostyka oraz terapia;

Uczestnik po szkoleniu nabędzie wiedzę z zakresu:

 • rozpoznawania swoistych cech klinicznych dysfunkcji obwodowego układu nerwowego;
 •  różnicowania objawów przy użyciu testów neurodynamicznych i interpretacji prawidłowych i nieprawidłowych odpowiedzi zdiagnozowanych struktur;
 • tapingu sztywnego;
 • oceny prawidłowego obrazu USG;
 • optymalizację obrazu USG oraz dobór sond do poszczególnych rodzajów badań.

 

Uczestnik nabędzie umiejętności praktyczne umożliwiające:

 • badanie głównych traktów obwodowego układu nerwowego przy pomocy testów neurodynamicznych oraz diagnostyki ultrasonograficznej dla obwodowego układu nerwowego, kończyny górnej;
 • obsługę i ustawienie aparatu USG, dobór odpowiedniej głowicy do badania, odpowiednie przyłożenie głowicy celem diagnostyki wybranej struktury anatomicznej;
 • ustalenie indywidualnej terapii w takich przypadkach klinicznych jak: bóle głowy, w zespołach cieśni kanałów dla kończyny górnej, w ciasnocie górnego otworu klatki piersiowej, w zespołach bólowych kręgosłupa szyjnego;
 • opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego;

Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne poprzez:

 • wzbogacenie własnych doświadczeń w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów;
 • umiejętność samodzielnego wdrożenia zdobytej wiedzy w praktykę i ustalenia indywidualnego programu terapii;
 • poszerzenie możliwości współpracy i konsultacji z lekarzami innych specjalności;
 • budowanie relacji z pacjentem, które doprowadzą do poprawy komunikacji pomiędzy pacjentem i lekarzem

 

Dzień 1.

9:00 – 10:30

 • Wprowadzenie do fizjologii nerwów obwodowych, mechanika, zastoje, prawo konwergencji

10:30-13:00

Nerw nadłopatkowy

 • Przebieg, zakres unerwienia, palpacja,
 • Miejsca cieśni: więzadło poprzeczne łopatki, górny kąt łopatki -> USG
 • Segment ruchowy: palpacja, test neurodynamiczny

Terapia:

 • Otwarcie C5-C6
 • Hamowanie nerwu przeponowego
 • Technika otwarcia górnego kąta łopatki
 • Technika otwarcia tylnej ściany pachy -> USG
 • Otwarcie + ślizg nerwu pod więzadłem poprzecznym łopatki -> USG
 • Nauka rotacji zewnętrznej łopatki
 • Taping sztywny

Splot barkowy

 • Palpacja: gałązka przednia, tylna + USG
 • Rola m. piersiowego mniejszego -> aktywacja m. czworobocznego cz. Środkowej i dolnej
 • Rola klatki piersiowej, przepony, drenażu, m. skośnych brzucha i m. zębatego

Terapia:

 • Otwarcie przedniej ściany pachy
 • Mobilizacja I-ego żebra – nasłuch
 • Mobilizacja mostka + klatki piersiowej
 • Technika ślizgowa + USG
 • Technika mobilizacji m. międzyżebrowych
 • Technika mobilizacji słabszej strony kl. Piersiowej do oddechu przez nasłuch

14:00-16:00

Nerw pośrodkowy

 • Przebieg, palpacja, test neurodynamiczny

Badanie barku:

 • Test aktywacji i wydolności m. podłopatkowego + terapia
 • test obawy
 • test kinetyczny głowy k. ramiennej
 • ocena obrąbka przedniego st. Ramiennego + USG
 • test Speeda – ocena m. dwugłowego ramienia
 • Łokieć golfisty

Terapia

 • Technika otwarcia kanału nadgarstka + USG
 • Technika mobilizacji przegrody międzykostnej
 • Technika otwarcia cieśni m. nawracacza
 • Technika otwarcia powięziowego n. pośrodkowego w okolicy ramienia

16:00-17:00

Techniki ekstra:

 • Przepona: nasłuch pod mostkiem, nasłuch od strony grzbietowej
 • Techniki oponowe: C0-C1, C-Th, kość krzyżowa
 • Techniki równoważące: czaszka, miednica, stopy
 •  

Dzień 2

9:00-11:00

Nerw promieniowy

 • Przebieg, palpacja, test neurodynamiczny
 • Łokieć tenisisty

Terapia:

 • Diagnostyka ograniczenia rotacji wewnętrznej barku
 • Otwarcie prostowników palców + USG + Taping
 • Otwarcie kanału n. pachowego + test nerwu
 • Technika opracowania ścięgna końcowego m. najszerszego grzbietu

11:00-14:00

Nerw łokciowy

 • Palpacja, przebieg, test neurodynamiczny,

Terapia:

 • Więzadło karkowe
 • Nerw potyliczny – nasłuch, otwarcie C0-C1
 • Kanał Guyona – otwarcie koślawości stawu nadgarstkowego
 • Korekcja osi stawu łokciowego
 • „Wdowi garb” – niestabilność przejścia C-th,
 • Technika „mostek – klatka piersiowa”
 • Nasłuch przejścia C-th
 • Korekcja klatki piersiowej – miednicy – przepona
 • Aktywacja i ćwiczenia m. długiego głowy i długiego szyi

14:00-16:00

 • Ćwiczenia praktyczne w zakresie kontroli motorycznej odcinka C i kompleksu barkowego.

 

 


Prowadzący:

dr Łukasz Kosowski

Fizjoterapeuta, wieloletni Nauczyciel Akademicki wykładający na Uniwersytecie Opolskim